Buzz Off website မွ လူၾကီးမင္းမ်ားအားလံုးကို လိႈက္လဲွေႏြးေထြးစြာၾကိဳဆိုပါ၏။

ဤ website သည္ ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရွဴသူလူၾကီးမင္း တို႕အား ငွက္ဖ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ အသိပညာ ဗဟုတုသမ်ားၾကြယ္၀လာ ေစရန္ႏွင့္ စနစ္တက်ကာကြယ္၊ ကုသနည္းမ်ားကိုလက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစရန္ရည္ရြယ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ဤ website ၌ေရးသားေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ဗီဒီယိုအရင္းအျမစ္မ်ား၊ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းမ်ားသည္ လက္ရွိငွက္ဖ်ားေရာဂါျဖစ္ ပြားခံစားေနရေသာ လူၾကီးမင္းတို႕၏ ျမိဳ႕မ်ား၊ ေက်းရြာေဒသမ်ားအတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစမည့္ အေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ပါသည္။ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကၽြႏု္ပ္တို႕ Buzz Off မွ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ သမွ် ကူညီပံပိုးေပးပါမည္။